KIES-coach Voorlezen

#ffcc00

Doel: Kinderen in een echtscheidingssituatie een onafhankelijke plek bieden waar ze, niet gehinderd door loyaliteit, hun verhaal kunnen doen. Dat ze erkenning en herkenning krijgen en (weer) het gevoel krijgen dat zij er toe doen. Dat ze bewust worden van hun eigen mogelijkheden in kiezen voor hun eigen situatie. Dat verborgen verdriet en/of angst een nieuwe plaats kan krijgen, zodat deze geen blokkades meer zullen vormen voor hun ontwikkeling.
En ook dat KIES ouders en school tot steun kan zijn en niet veroordeelt.

Per jaar krijgen in Nederland z’n 70.000 thuiswonende kinderen te maken met (echt)scheiding van hun ouders. Onderzoek laat zien dat deze kinderen gemiddeld minder goed presteren op school en meer gedragsproblemen vertonen. KIES ondersteund kinderen in het leren omgaan met de scheiding. In een spel- en praatgroep (KIES-groep) wisselen zij onder begeleiding van twee KIES-coaches ervaring uit en bieden elkaar steun. Ook  leren ze vaardigheden in het oplossen van problemen. Niet om de ouders weer bij elkaar te krijgen – wat kinderen soms hopen te bereiken – maar om bespreekbaar te kunnen maken waar ze mee zitten.

Kinderen die meedoen met KIES scoren op een aantal gebieden significant beter dan kinderen uit vergelijkbare controlegroepen. Zij begrijpen de situatie beter en weten ook beter dat de scheiding niet hun schuld is. Daarnaast weten ze ook beter wat ze moeten doen, wanneer er problemen zijn. Deelnemende kinderen aan een onderzoek uit groep 3 en 4 noemen het een veilige plek om over gevoelens te praten, hebben vriendjes gemaakt en nieuwe manieren geleerd om problemen op te lossen. Ook blijkt uit onderzoek dat bij de kinderen zelf een duidelijke verbetering is tusen de relatie met zowel hun moeder als hun vader. De KIES-professionals werken met een basisprogramma voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8 en jongeren op de middelbare school.

Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprekken doorlopen kinderen met leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces rondom een scheiding. Kinderen leren beter om gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij zitten en leren gevoelens beter te benoemen en vewerken.

De KIES-coaching bestaat uit:
* Een informatiebijeenkomst voor de ouders.
* 8 Bijeenkomsten voor de kinderen
Bijeenkomst 1: Kennismaken met elkaar en je eigen situatie verkennen
Bijeenkomst 2: Delen met anderen, je eigen plek, herinneringen
Bijeenkomst 3: Vertrouwen, eigen beeld vormen en gevoelens onderkennen
Bijeenkomst 4: Omgaan met veranderingen, leren hulp vragen, gevoelens
Bijeenkomst 5: Hoe gaat het nu? Wat is er nog nodig?
Bijeenkomst 6: Blokkades, valkuil en kracht
Bijeenkomst 7: Afscheid van vroegern, het gemis en weer een nieuwe situati
Bijeenkomst 8: Loslaten, op eigen benen staan, toekomst vertrouwen.
* Een evaluatiebijeenkomst voor de ouders.

Inmiddels heb ik ook extra cursusdag ‘Kies voor mij’ gevolgd.
Het programma KIES voor mij! is bedoeld als begeleiding op maat.
kies moor mij, is bedoeld als ‘op maat’ begeleiding voor een individueel kind.

Deze vorm van begeleiden is meer gericht op de behoefte van het kind en minder gericht op het programma. De KIES-coach kan met KIES-voor mij! in (eigen) praktijk of binnen school en/of organisatie met kinderen zowel voor als na een traject in een KIESgroep werken met het kind of wanneer een KIES groep niet aangeboden is of kan gegeven worden een kind te begeleiden op zijn of haar persoonlijke behoefte en noodzakelijk traject. Vaak zijn het kinderen die in een meer complexe situatie verkeren. dit kan eventueel met anderen/broers en/of zussen samen. Ze zoeken en ontdekken met een KIES-coach wat hun werkelijke vragen zijn, wat ze  als behoefte en wensen hebben en wat belemmerend werkt in hun bestaande situatie en ontwikkeling en wat ze dan nodig hebben om weer verder te kunnen. Dit persoonlijke coachingstraject aan de hand van ondersteuning door de geleerde methodiek in het KIES-coach traject wordt daarnaast ondersteund door specifieke kennis in het begeleiden op maat bij scheidingsproblematiek, speciale werkvormen voor dit traject en vertaling naar de praktijk.