Behandeling/Kosten/Vergoeding Voorlezen

#1da12c

De behandeling    Een behandeling bestaat uit 60 minuten oefening en 30 minuten voorbereiding en verslaglegging (1,5 uur). Een behandeling kost €53,33 per uur + €26,67 voor een half uur voorbereiding en verslaglegging maakt €80,- per sessie. De behandeling wordt in principe bij u thuis gedaan, of bij uw kind op school. Zodat er tussen school en mij ook een direct contact is. Het afnemen van een onderzoek en de verslaglegging daarvan wordt per uur berekend. Wanneer er van de basisschool of een andere instantie al een onderzoek ligt, heeft het de voorkeur om dat onderzoek als uitgangspunt voor de behandeling te nemen. Dat scheelt een extra belasting voor uw kind en u maakt geen onnodige kosten.

Intakegesprek  Aan een intakegesprek zijn bij mij geen kosten verbonden. Ik vind het belangrijk eerst met u en uw kind kennis te maken. Wanneer er een klik is tussen uw kind en mij kijken we of er behandeling plaats zal vinden. Wanneer een kind zich niet happy voelt bij mij als behandelaar dan zal het heel moeilijk zijn om een behandeling te laten slagen. Omdat dit alles met gevoel te maken heeft ben ik van mening dat ik voor dit eerste gesprek geen kosten kan rekenen.

Ziek melden Wanneer uw kind ziek is en u dit tijdig aan mij doorgeeft, dan zal ik dit niet in rekening brengen. Wanneer ik echter bij u thuis kom of op de school van uw kind en uw kind blijkt afwezig te zijn, dan breng ik in ieder geval de reistijd in rekening. Normaal gesproken reken ik geen reiskosten.

Dyslexiebehandeling Tijdens de behandeling sluit ik aan bij de methoden die op school gebruikt worden.

Kindercoach Als kindercoach kijk ik naar de hulpvraag van uw kind. En daar pas ik de behandeling op aan. Deze hulpvraag zal in de meeste gevallen bij u of bij school vandaan komen. De sessie zal vooral bestaan uit spel, het werken met metaforen, oefeningen om zelfvertrouwen te krijgen, enz.

Beelddenkonderzoek Het afnemen van het beelddenkonderzoek neemt ongeveer 3 uur in beslag, daarna wordt het onderzoek uitgewerkt en vastgelegd in een verslag. Het verslag wordt  met de ouders/verzorgers en de leerkracht besproken. Het totale beelddenkonderzoek kost € 500,-

Vergoeding De dyslexie behandelingen worden nog steeds niet vergoed wanneer een Remedial Teacher geregistreerd is én dyslexie specialist is. Dat heeft te maken met het feit dat een Remedial Teacher uit het onderwijs komt en niet vanuit de zorg werkzaam is.

Misschien is het mogelijk om via het PGB of het rugzakje een vergoeding voor de behandeling te krijgen. Wanneer u ook daarvoor niet in aanmerking komt dan kunt u de kosten van de behandeling bij uw belastingaangifte opvoeren als buitengewone kosten.

Voor informatie kunt u vrijblijvend het formulier invullen onder aan deze bladzijde.