Gevoelige Kinderen Voorlezen

#ffcc00

Sommige kinderen kunnen zich moeilijk afsluiten voor de indrukken die ze krijgen via hun zintuigen (senses) Ze zijn extra gevoelig voor geluid, licht, geur, smaak of ze zijn heel gevoelig voor sferen of stemmingen. Kinderen kunnen hier heel druk van worden, of trekken zich terug. Dit gedrag wordt niet altijd door hun omgeving begrepen. Vooral wanneer kinderen in groep 3 komen en er meer  van kinderen verwacht wordt, blijkt soms dat deze sensitieve kinderen moeilijk stil kunnen zitten of zichzelf ‘afzonderen’ of faalangst ontwikkelen. Met als gevolg een vermoeden van ADHD, PDD-NOS of een aan autisme verwante stoornis.  Het is belangrijk dat deze kinderen met hun kwaliteiten herkend worden.

Het blijkt dat deze kinderen een andere aanpak nodig hebben, ook omdat ze vaak op een andere manier de leren. Voor ons als opvoeders ligt hier dé uitdaging om op een nieuwe wijze naar kinderen te kijken en op een andere naar manier hen te luisteren. Wat voor alle kinderen geldt, geldt natuurlijk ook voor sensitieve kinderen; wat voor het ene kind helpt, werkt voor het andere kind niet. Door kennis en inzicht in het sensitieve kind te krijgen, kunnen we hen de ondersteuning en veiligheid bieden die ze nodig hebben. Ik probeer deze kinderen kennis en inzicht te geven over hoe het is om sensitief te zijn. Op deze manier kunnen ze zichzelf beter begrijpen. En door ze handvatten aan te reiken hoe ze met hun gevoeligheid kunnen omgaan, kunnen ze zich beter staande houden in deze snelle maatschappij, die steeds meer van kinderen vraagt. Kinderen die gevoelig zijn, kunnen deze snelheid vaak niet bijhouden en het is belangrijk dat ze dat van zichzelf weten. Ze kunnen zich even terugtrekken op een plekje dat voor hen veilig is, om weer tot rust te komen, of om zichzelf op te laden. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen gehoord en gezien worden, met hun gevoeligheid. Dat ze een bevestiging krijgen dat ze mogen zijn, zoals ze zijn. Want wanneer de gevoeligheid ontkend wordt, dan gaan ze snel over hun eigen grenzen, ze willen graag aardig gevonden worden en doen dingen, die helemaal niet bij hen passen. Ze laten sociaal gewenst gedrag zien en cijferen zich zelf weg, of ze worden juist clownesk en druk. Dit kan tot gevolg hebben dat ze op jonge leeftijd al kampen met een burn-out…

Ik probeer kinderen een training op maat te geven, waarin ze uitleg en achtergrondinformatie te geven over wat gevoelig zijn is.
Over de mooie eigenschappen en de dingen die ze heel goed kunnen.
Over de dingen die soms een beetje lastig zijn.
Daarnaast geef ik ze tips en tools en oefeningen mee om tot zichzelf te komen en vooral om trots te zijn op hun gevoeligheid!
De training bestaat uit 7 tot 8 sessies, in overleg in te plannen.

Kijk voor meer informatie over hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit op de volgende website:
www.hoogsensitief.nu