Kids’ Skills Voorlezen

#ffcc00

Kids’ Skills (ontwikkeld door Ben Ferman) is een oplossingsgerichte aanpak voor kinderen, gebaseerd op de oplossingsgerichte, educatieve psychologie (Milton Erickson, Steve de Shazer). De kern van de aanpak is, dat bijna elk probleemgedrag kan worden gezien als vaardigheid die geleerd of verbeterd kan worden. Dit kan in de sfeer van de leerproblemen zijn en ook voor sociaal emotionele problemen. Er wordt gekeken naar de moeilijkheid van het kind en daar wordt de nodige aandacht aan geschonken. Vervolgens wordt de stap gemaakt naar de te leren vaardigheid om het probleem te verkleinen of op te lossen. In 15 stappen, wordt het kind uitgenodigd actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen. Kids’ Skills versterkt de motivatie en het zelfvertrouwen en kan daardoor de (leer)prestaties van kinderen aanzienlijk verbeteren. Kinderen vinden Kids’ Skills leuk, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd! (Zie ook tabblad ‘leuke boeken en publicaties’ ‘Met Kids’ Skills op naar je doel!’)

Voor wie meer wil lezen…

De oplossingsgerichte methode Kids’ Skills

Wat is Kids’ Skills?

Kids’ Skills is een oplossingsgerichte methode waarmee uw kind geholpen kan worden om zijn of haar problemen op te lossen. Dit kan door een probleem om te zetten in een vaardigheid die nog geleerd moeten worden. Dit kan zowel een groot als een klein probleem (vaardigheid) zijn.
Het is een methode die gebaseerd is op een visie waarin niemand de schuld krijgt van de problemen rondom uw kind, en waarin iedereen wordt gezien als potentiële hulpbron bij het aanleren van de vaardigheden.
Uw kind neemt zelf actief deel aan het bedenken van het actieplan en de oplossingen voor het aanleren van de vaardigheden. Het is van belang dat er overeenstemming is met uw kind. Dit houdt in dat hij of zij achter het inzetten van Kids’ Skills staat en zelf kan meedenken welke vaardigheid hij/ zij wil leren. In samenwerking met kinderen kan er namelijk veel bereikt worden.

De vaardigheden worden geleerd volgens 15 structurele stappen.
Stap 1: Problemen vertalen in vaardigheden
In deze stap wordt nagegaan welke vaardigheid uw kind kan leren om het probleem te overwinnen. In deze stap wordt het probleem ‘omgezet’ in een vaardigheid. Dus wat gaat uw kind leren om het probleem te kunnen laten verdwijnen?

Stap 2: Het eens worden over de vaardigheid die geleerd moet worden
Het probleem wordt met uw kind besproken en er wordt overlegd welke vaardigheid geleerd gaat worden.

Stap 3: De voordelen van een vaardigheid onderzoeken
Kinderen worden meer bewust gemaakt van de voordelen die het heeft om iets te kunnen en om een bepaalde vaardigheid te bezitten. Kinderen zijn zich niet altijd bewust welke voordelen bepaalde vaardigheden met zich meebrengen. Zodra ze inzien welke voordelen iets heeft, raken ze gemotiveerd om het zich eigen te maken.

Stap 4: De vaardigheid een naam geven
Laat uw kind de vaardigheid een naam geven. Kinderen zijn erg creatief en vinden het geweldig om de vaardigheid een naam te geven. Dan hebben ze het idee dat het hun project is en dat het niet alleen iets is wat de volwassenen van hen willen. Kinderen ontlenen hun naam bijvoorbeeld aan helden, zoals ‘Superman’ of de ‘Lion King’.

Stap 5: Een totemfiguur kiezen
Laat uw kind een dier of een ander figuur kiezen die helpt bij het leren van de vaardigheid. Op deze manier kan uw kind zijn fantasie goed gebruiken, dat is iets wat kinderen vaak goed kunnen en leuk vinden.  Een totemfiguur kan gezien worden als het onzichtbare vriendje of vriendinnetje wat kinderen vaak hebben. In die zin is een totemfiguur iets vanzelfsprekends voor de kinderen.

Stap 6: Supporters werven
Laat uw kind mensen kiezen (supporters) die belangrijk voor hem/ haar zijn, zodat deze het kind kunnen herinneren en steunen om aan de vaardigheid te werken.

Stap 7: Meer zelfvertrouwen geven
In deze stap is het de bedoeling u uitspreekt waarom u denkt dat het kind de vaardigheid zal leren. Op deze manier krijgt uw kind zelfvertrouwen dat hij/ zij het kan leren en dat het gaat lukken.

Stap 8: Plannen maken om het te vieren
Kinderen kunnen kiezen hoe de vaardigheid die geleerd is,  gevierd gaat worden. Dit wordt in een vroeg stadium gedaan zodat uw kind weet wat de beloning is voor het harde oefenen. In het plannen van een beloning ervaart het kind dat het serieus genomen wordt door de volwassenen en het motiveert uw kind om aan zijn vaardigheid te werken.

Stap 9: De vaardigheid omschrijven
Om zeker te weten of uw kind weet wat de vaardigheid inhoudt, is het belangrijk om een gesprek te voeren (bijvoorbeeld in de vorm van een soort rollenspel), waarin het kind en de volwassenen de vaardigheid uitbeelden wanneer de vaardigheid geleerd zou zijn. Dan is het duidelijk welke gedrag hoort bij de vaardigheid.

Stap 10: Naar buiten treden
Bij deze stap wordt er aan de omgeving kenbaar gemaakt welke vaardigheid uw kind gaat leren. Op deze manier kan de omgeving uw kind ook stimuleren en motiveren.

Stap 11: De vaardigheid oefenen
De afgesproken vaardigheid wordt in deze stap geoefend. Stap voor stap gaat uw kind oefenen met de daadwerkelijke vaardigheid (bijvoorbeeld bij het leren van veters strikken eerst met een touw oefenen en vervolgens de veters strikken). Het is goed om uw kind het vaak voor te laten doen en om die situaties te bewonderen en het kind te prijzen. Op deze manier blijft uw kind met energie en plezier oefenen.  Bij het bedenken hoe en wanneer er geoefend gaat worden, kunnen de kinderen een groot aandeel leveren. Kinderen kunnen erg creatief zijn. De vaardigheid moet zo vaak geoefend worden zodat het als het ware in het systeem komt van het kind en het een gewoonte wordt. Een goed streven is om de vaardigheid minstens éénmaal per dag te oefenen. Maar dit verschilt per vaardigheid.

Stap 12:  Geheugensteuntjes bedenken
Bij deze stap bedenkt uw kind samen met de volwassene een geheugensteuntje wat ingezet kan worden wanneer het kind de vaardigheid even vergeet. Dit kan bijvoorbeeld de naam van de vaardigheid zijn, of een ander woord, dat genoemd wordt waardoor uw kind geholpen wordt weer aan de vaardigheid te denken.

Stap 13:  Vieren dat het gelukt is
Wanneer uw kind de vaardigheid onder de knie heeft, is het tijd om dat te vieren en uw kind de kans te geven iedereen te bedanken die daarbij geholpen heeft.
Meestal is het duidelijk wanneer een kind een vaardigheid heeft behaald. Maar soms is het lastiger te bepalen. Overleg in de omgeving en met het kind zelf is dan handig. Een essentieel onderdeel van het vieren van succes bij Kids’ Skills is dat uw kind de supporters bedankt, omdat zij hen hebben geholpen bij het leren van hun vaardigheden. Op deze manier worden kinderen zich bewust en ervaren ze wat het is om dankbaar te zijn, en kunnen ze dat ook leren te uiten op verschillende manieren. De meerwaarde van het bedanken kan zijn dat het kind ook door het bedanken kan bevestigen dat hij op dit onderdeel een ander persoon is geworden.

Stap 14: De vaardigheid aan anderen doorgeven
In deze stap geeft uw kind zijn geleerde vaardigheid door aan anderen. Hierdoor kunnen kinderen hun vaardigheid versterken, zodat de kans op terugval afneemt. Kinderen hebben de aangeboren behoefte om te leren, maar zij hebben ook de aangeboren behoefde om te onderwijzen.

Stap 15: Op naar de volgende vaardigheid
Hier kom je tot overeenstemming met uw kind over de volgende vaardigheid die het gaat leren. Het leven is een leerproces dat nooit ophoudt. Als kinderen een vaardigheid hebben geleerd is dat goed voor hun zelfvertrouwen, waardoor ze gaan geloven dat ze andere moeilijkere vaardigheden misschien ook wel kunnen leren.

Kinderen zijn trots als ze verder mogen naar het leren van een volgende vaardigheid.