Sensorische Informatie verwerking Voorlezen

#ff8800

Over het algemeen gaan we er vanuit dat we vijf zintuigen hebben.
Met de ogen zien we (visueel)
Met de oren horen we (auditief)
Met de huid en het hart voelen we (kinesthetisch)
Met de neus ruiken we (olfactorisch)
Met de mond proeven we (gustatorisch)
Hierdoor komt er heel veel informatie binnen

Er zijn echter nog twee zintuigen die heel belangrijk voor ons zijn:
Onze spieren en gewrichten (proprioceptieve systeem)
Ons evenwichtsorgaan (vestibulaire systeem)
Ook met deze zintuigsystemen doen we veel belangrijke informatie op.
De informatie die we krijgen via onze zintuigen, beïnvloeden ons doen en laten.
En de bewegingen die we maken, zorgen weer voor nieuwe informatie, voor nieuwe dingen die we waarnemen.
Op deze manier zijn onze waarnemingen en de bewegingen die we maken altijd met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd.

Over het algemeen hebben zintuigen twee taken: waarschuwen voor gevaar en het herkennen van informatie.
Waarbij het waarschuwend vermogen vóór de informatieverwerking gaat.
Wanneer het informatieverwerkingssysteem van een kind goed functioneert zal het over het algemeen dingen en situaties gaan onderzoeken en op die manier informatie opdoen en zich een beeld van de wereld en de mensen om hem heen gaan ontwikkelen.

Wanneer een kind een verstoord informatieverwerkingssysteem heeft, kan het kind in de vlucht, vecht of verstarring gaan. Waardoor een kind heftig of druk kan reageren. Of waardoor een kind juist ‘op slot gaat’. Daarnaast kan het informatieverwerkingssysteem ook zo verstoord zijn dat een kind in de vermijding gaat zitten. Waardoor het lijkt of alles aan hen voorbij gaat. Dit kan leerproblemen tot gevolg hebben. Ouders en leerkrachten begrijpen niet wat er aan de hand is, omdat het kind wel degelijk de potentie heeft om tot leren te komen. Vaak hoor je leerkrachten en/of ouders dan ook zeggen: ‘het zit er wel in, maar het komt er niet uit’. Helaas is er nog weinig kennis over sensorische informatie verwerking, waardoor de problemen op dit gebied niet erkent worden. Maar nog veel belangrijker, waardoor de kinderen niet erkent worden in hun probleem.
Een aantal kinderen zullen gebruik maken van regulerend gedrag, om toch tot beleving/informatie verwerking te komen.
Dit kan zich uiten in; onderuit zakken, friemelen, springen, overal aanzitten, wiebelen, een stukje lopen, nagelbijten, op de mouwen of touwtjes van de trui bijten, op de kop hangen, op blote voeten lopen, andere kinderen aanduwen, enz, enz.

In dit filmpje legt een jongetje (in het Engels) uit wat sensorische informatieverwerkingsproblemen zijn.
http://www.youtube.com/watch?v=D1GssZlVUw

Meer informatie over Sensorische Informatie Verwerking kunt u vinden op: http://www.sensomotorische-integratie.nl