Beelddenken signaleren en diagnosticeren

Om het beelddenken te signaleren wordt het wereldspel gebruikt, in combinatie met een didactisch onderzoek. Dit non-verbale onderzoeksinstrument brengt tevens het cognitieve en het sociaal-emotionele niveau van het kind in kaart. Doordat er zonder taal getoetst wordt, ontstaat inzicht in de werkelijke talenten en capaciteiten van het (taal-zwakke) kind.

Van het wereldspel wordt een dorp gebouwd…

Naast het wereldspel wordt er een didactisch onderzoek afgenomen, hierin wordt gekeken naar de strategie├źn die het kind gebruikt, hoe het taken aanpakt en hoe het gevoelens hanteert.

Ook wordt er een didactisch onderzoek afgenomen, dat bestaat uit:

* Technisch leesonderzoek -BRUS test (orthografische route)
-KLEPEL test (fonologische route)
* Letterkennis -Alle 36 letter/klanken snel benoemen
* Tekstbegrip -Tekst lezen en vragen beantwoorden
* Spelling -woorddictee
* Schrijven -verhaal schrijven
* Rekenen -Ojemann rekentest
* Geheugen -Geheugentest van Vester
* Ruimtelijk inzicht -Non Verbale Intelligentietest
* Leerstijlen -De Meervoudige Intelligenties van Howard Garner
* Oog-volg problemen -Screening, om te kijken of de ogen wel goed samenwerken

Dit onderzoek duurt gemiddeld 3 uur.
Daarna wordt het onderzoek uitgewerkt en wordt er een verslag van gemaakt.
Het verslag zal met school en u als ouder(s)/verzorgers doorgenomen worden, middels een gesprek.

Een Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken wordt altijd op verzoek van ouders en/of school afgenomen. Het is daarbij belangrijk dat zowel ouders als de school in goed overleg hebben besloten het onderzoek af te laten nemen. Immers, een onderzoek resulteert in een (schriftelijk) verslag. Met dit verslag moet de school aan de gang. Zonder medewerking van de school, zal de effectiviteit na een onderzoek nihil blijven. Er wordt aangeraden om alleen bij echte noodzaak een onderzoek af te nemen.