WELKOM!!! Voorlezen

#ff0000

Welkom op de site van Remediërend Coach:
BEKIJK HET EVEN.

Vaak vragen mensen mij, waarom de naam ‘bekijk het even’? Deze vraag is makkelijk te beantwoorden. Werken met kinderen, op welke manier dan ook, bestaat voor het grootste deel uit observeren. Kijken naar het kind, hoe komt het kind de praktijk binnen? Hoe zit het in zijn/haar vel, heeft het vandaag wel zin om te oefenen? En daar pas je elke keer je behandeling op aan.

Samen met uw kind wordt er gekeken naar de mogelijkheden en de moeilijkheid van uw kind en welke vaardigheid het moet leren om tot een oplossing te komen, ik ga mét uw kind en u als ouders in gesprek over wat uw kind belangrijk vindt om te leren. Op deze manier kan uw kind de vorderingen die het maakt ook aan zichzelf toeschrijven en daar krijgt hij/zij zelfvertrouwen van.

Daarnaast kijk ik hoe uw kind leert, neemt het de informatie op via auditieve input (door te luisteren) of juist visueel (door naar dingen te kijken) of kinesthetisch (door het gevoel in te schakelen) of juist door een combinatie van die drie? Veel leerstof op scholen wordt auditief en visueel aangeboden. Kinderen leren vaak door te ervaren en te voelen. Ik merk dat veel kinderen daardoor niet leren op de manier die bij hen past. En vaak de aansluiting missen op het onderwijs van tegenwoordig. Of ze leren zichzelf een onhandige leerstrategie aan die zoveel tijd kost, dat ze niet op tijd klaar zijn met hun werk. Daarnaast wordt er veel van kinderen gevraagd, om hieraan te kunnen voldoen, gaan kinderen ‘in hun hoofd’ zitten en raken uit hun gevoel. Ik ben van mening dat het belangrijk is, dat kinderen leren hun gevoel én hun hoofd in te zetten, zodat ze de manier van informatie verwerken kunnen inzetten die bij hen past. Op deze manier wordt een kind betrokken in zijn eigen leerproces en dat is heel belangrijk.

Voor meer info over deze workshop/training zie tabblad workshop/ouderavonden

Met vriendelijke groeten

Dorine Lycklama à Nijeholt